Aquaponie

 

Co je to aquaponie

Svět aquaponie není tak tajemný, jak se může na první pohled zdát.

Jednoduše řečeno se jedná o princip koloběhu živin mezi živočichy a rostlinami. Tentýž koloběh se v přírodě děje již odpradávna a umožňuje život všem, kteří se na něm podílejí. Stěžejním principem aquaponie je symbióza, tedy výhodné soužití více organizmů. Vše začíná u ryb, které přijímají potravu a na oplátku za to produkují živiny v podobě exkrementů. Ty se mísí s vodou, zbytky krmiv a jinými biologickým částmi, jež jsou pomalu rozkládány bakteriemi, které z nich vytvářejí prvky vstřebatelné rostlinami. Z tohoto roztoku rostliny získávají nezbytné živiny umožňující jim růst. Zároveň s tím, jak rostliny vstřebávají živiny z roztoku, čistí jej a zbavují vysoké koncentrace jednoduchých prvků, a navíc díky kořenovému systému i velkého množství nečistot. 

K rybám se tak vrací pročištěná voda a koloběh může začít opět nanovo. V jednoduchosti je genialita!

 

 

 

Hned na začátku je nutné zmínit, že za zdánlivě jednoduchým principem se skrývá mnoho dalších procesů, které chod celého systému zásadně ovlivňují. Jedním z cílů aquaponie je právě studium těchto procesů, jejich pochopení a využití pro efektivnější a modernější pěstovaní rostlin a chov ryb. Aquaponie není samočinný systém a k jejímu fungování je potřeba energie na pohon pumpy, krmivo pro ryby a dostatek světla pro růst rostlin. Abychom splnili všechny požadavky pro správný chod, je třeba znalostí, které nám umožní systém správně kontrolovat a udržovat. Na oplátku za čas věnovaný aquaponickému pěstování, získá člověk dobrý pocit z vlastní produkce zeleniny a bylinek a vhled do principů soběstačné produkce.

 

 

Aquaponie nabízí oproti konvenčnímu pěstování navíc mnoho výhod: menší ekologický dopad, pokles spotřeby vody až o 90%1, kontrolu živin v roztoku, celoroční pěstování a především lokální produkci bez ekologické zátěže dopravy na dlouhé vzdálenosti. To však není vše! V domácnostech, školách či restauracích vytváří osobitou atmosféru, která v sobě spojuje čistou přírodu s hi-technologiemi.

 

 

Kouzlo aquaponie vychází z fascinace přírodou, touhy napodobit pochopit ji. V dnešní době je ve městech čím dál těžší přijít do styku s přírodou a člověk tak přirozeně hledá způsoby, jak tuto absenci kompenzovat. Pomineme-li komerční důvody směřující ke vzniku velkých aquaponických farem, zosobňuje pro nás systém zmenšený koloběh přírody, který můžeme mít ve svém bytě či na dvorku. Učí nás mnohé

o fungování a principech ekosystému, názorně ukazuje, jak je náročné jej vybalancovat a tím možná si i uvědomit jeho jedinečnost. Poskytuje nám produkty pro naši spotřebu a prohlubuje chápání provázanosti všech organizmů, jenž se v něm vyskytují. Tento pohled je však právě tím, co nás nutí se aquaponii dále věnovat a zkoumat její principy. Vnímáme totiž její velký potenciál, který může mít vliv na změnu ve vztahu a způsobu pěstování potravin v budoucnosti.

 

 

Interiérový aquaponický systém ve svém důsledku představuje kombinaci aquaristiky, hydroponie a pěstování bylinek. Uspokojí tak nejen zahrádkářské nadšence a aquaristy, ale díky zajímavé technické stránce, také domácí kutily. Podobně jako u aquaristiky, i zde je nutné dohlížet na chemickou vyváženost vody, osvětlení, filtrování, chov ryb, ale navíc právě i kontrolovat růst bylin v hydroponickém roztoku.

Díky propojení chovu ryb a pěstování rostlin dochází během aquaponického koloběhu k samočištění a okysličování vody, což usnadňuje jeho údržbu. Jak ale bude ve výsledku aquaponický systém fungovat, do značné míry závisí na jeho majiteli. Pokud tedy nemáte chuť ani čas, je nesmyslné s tím začínat.

 

Základní domácí aquaponický systém lze rozšířit, přičemž ve větším měřítku směřuje jak k soběstačnosti v produkci zeleniny, tak je možné jej doplnit o reálnou produkci ryb na dvorku, zahradě či balkóně. Velkou výhodou pro pěstitele je, že u aquaponického systému odpadá nutnost neustálého zalévání a je možné zautomatizovat hlídání sytému natolik, že čas nutný pro jeho obsluhu je minimální.

 

Cílem těchto textů je co nejvíce vysvětlit a popsat fungování aquaponického pěstování, tak aby s ním mohl začít opravdu každý a předešel zbytečným počátečním problémům. Budeme se zde snažit soustředit co nejvíce dostupných informací, které vám i na základě našich osobních zkušeností pomohou rychle se zorientovat v aquaponické problematice.

 

 

1Zdroj. Naše osobní zkušenost se snížením spotřeby vody se pohybuje mezi 60% – 70%. Je to dáno tím, že v interiéru je často teplejší prostředí a díky tomu dochází k větší míře odpařování.

 

 

ADDRESS

 • Address: 1032 Wayback Lane, Wantagh
  NY 11793
 • Email: support@email.com
 • Website: www.domain.com
 • Toll Free: 631-409-3105

FLICKR GALLERY

 • 01 (254)
 • 01 (196)
 • 01 (65)
 • 01 (6)
 • 01 (6)
 • 01 (254)
 • 01 (196)
 • 01 (65)