Metody pěstování

Podstatou aquaponického pěstování je snaha o zachování a nastavení přírodních procesů v odděleném prostředí, které se snaží omezit nežádoucí či ohrožující vlivy vyskytující se při klasickém pěstování. Jedná se hlavně o nepříznivé výkyvy počasí, škůdce, plevel, nadměrnou spotřebu vody či nutnost použití agrochemie. Z tohoto přístupu pramení hlavně důvěra v autoregulační schopnosti přírody a jejích jednotlivých součástí. Jako stěžejní je proto chápána akvakultura, tedy vodní prostředí – médium nesoucí živiny (živný roztok), které vytváří vhodné prostředí pro život ryb a rostlin. Správná cirkulace vody pak umožňuje výměnu živin, samočištění, okysličování a dostatečnou stabilitu pro celkové fungování systému. Sám tento způsob pěstování vnímám jako alternativu k pěstování, která se snaží nabídnout řešení konkrétních problémů klasického a intenzivního pěstování. Z pohledu toho, jakým způsobem dodáváme živný roztok ke kořenům rostlin, rozeznáváme tři základní metody:

 

NTF metoda (Nutrient Film Technique)

 

NTF

NTF  Tato metoda pěstování využívá malé množství okysličeného roztoku bohatého na živiny, který je dopravován pomocí kanálů, trubek či kapilár přímo ke kořenům rostlin. Metoda používaná hlavně v hydroponickém pěstování již v aquaponii zdomácněla natolik, že ji využívá velké množství systémů. Jejím prvním propagátorem byl v polovině sedmdesátých let anglický vědec Dr. Alan Cooper, který v ní viděl ideální cirkulační systém pro pěstování rostlin. Pro tento způsob pěstování jsou však vhodné rostliny, které nemají velký kořenový systém. Hlavně tedy většina listové zeleniny, jako jsou například různé druhy salátů či jahodník. Metoda je navíc mnohem náročnější, jelikož je nutné starat se o filtraci roztoku, častěji měřit PH a udržovat správný poměr prvků. 

 1. nádrž s živným roztokem
 2. čerpadlo
 3. přítok roztoku
 4. kořenový systém
 5. pěstební médium (rockwool)
 6. pěstební kanál (potrubí s otvory)
 7. využití působení gravitace
 8. odtoková trubka
 9. okysličování přitékající vodou

 

 

 

 

DWC metoda (Deep Water Culture)

Jak již název napovídá, jedná se o ponoření kořenů rostlin přímo do živného roztoku. Rostliny plavou, nejčastěji na polystyrenových raftech, na hladině vody a kořeny se tak mohou rozrůstat do hloubky roztoku. Je to napodobení toho, co přirozeně dělají v přírodě plovoucí rostliny, jako je například Tokozelka vodní hyacint (Eichhornia crassipes). Tato metoda nachází často uplatnění ve velkých komerčních systémech. Zásadní pro tento způsob pěstování je vytváření velmi okysličeného roztoku, který je navíc bohatý na živiny.  

 1. vzduchovací motorek
 2. vzduchovací kámen
 3. bubliny okysličují vodu
 4. kořenový systém
 5. plovoucí polystyrenový raft
 6. pěstební médium (rockwool)
 7. nádrž s živným roztokem

 

Odnoží tohoto pěstování je tzv. Bubbleponic (metoda Top-Feed DWC), které kombinuje principy DWC s NTF. Rostliny neumisťuje zcela do roztoku, ale nechává jejich vrchní části přístupné kyslíku z atmosféry a v malém množství (po kapkách) je zásobuje živným roztokem. Tomuto způsobu přísunu živin se říká kapková závlaha. Spodní části kořenů jsou naopak zcela ponořeny a mají tak neomezený přístup k bohatě okysličenému roztoku. Pokud změníme způsob přísunu živin a místo kapkové závlahy budeme roztok rozprašovat na kořenový systém rostlin, budeme již využívat další metodu, které se říká aeroponie.  Tento způsob pěstování, podobně jako NTF, je mnohem náročnější na údržbu. Stejně jako u NTF je nutné filtrovat vodu a udržovat její PH, EC a množství prvků v roztoku.

 

 

 

 1. vzduchovací motorek
 2. vzduchovací kámen
 3. čerpadlo
 4. živný roztok
 5. kořenový systém rostlin
 6. kapková závlaha
 7. pěstební médium (rockwool)
 8. víko s otvory

 

 

 

 

 

MFG metoda (Media Filled Growbed)

Tato metoda zasazuje rostliny přímo do keramzitu, malých kamenů či štěrku.  Pěstební médium zde plní hned několik důležitých funkcí:        

 1. Filtrování živného roztoku, které probíhá jednak na mechanické úrovni, kdy odstraňuje pevné části, jednak v rámci mineralizace, díky které dochází k rozpouštění minerálních látek. V neposlední řadě pak funguje jako aktivní bio-filtrační médium, které odstraňuje škodlivé organické a anorganické látky.    
 2. Umožňuje mechanickou podporu rostlinám, ty mají díky tomu mnohem větší stabilitu systém je pak méně náchylný ke změnám okolního prostředí.    
 3. Umožňuje vznik kořenových vrstev, které poskytují ideální klima pro růst rostlin a výměnu látek. Povrchová, suchá vrstva (č. 1, 5 cm hluboká), kterou ještě proniká světlo, a chrání kořeny před hnilobou, vysoušením a tvorbou řas. Kořenová vrstva (č. 2, 10 – 15cm hluboká) je pravidelně zaplavována a umožňuje tak stálý přísun živin a kyslíku z roztoku. Kromě toho je domovem žížal, které pomáhají s mechanickým rozkladem pevných částí. Žížaly vytvářejí navíc tzv. “žížalí čaj”, který se přirozeně dostává do koloběhu a výrazně obohacuje živný roztok. Spodní sedimentační vrstva (č. 3, 5 cm hluboká) obsahuje kal a usazené části z rybího a rostlinného odpadu, které se zde přirozené ukládají a rozkládají.     

Části systému, které využívá MFG metoda, jsou do značné míry podobné jako u ostatních metod. Navíc v kombinaci s FAD způsobem pěstování (viz níže) vyžaduje tento způsob nejmenší úsilí pro údržbu a je nejvíce doporučován začátečníkům pro aquaponické pěstování. Jeho genialita tkví hlavně v tom, že užití pěstebního média odstraňuje hned několik zásadních problémů hydroponie najednou (filtraci, vytváření živin, mechanickou podporu atd.) a není tak třeba jejich dodatečné řešení.

 1. Zvonový sifon
 2. Žížaly produkující žížalí čaj
 3. Kořenový systém rostlin
 4. Pěstební médium (keramzit, štěrk)
 5. Přepadová trubka
 6. Rostliny

 

Představil jsem zde základní metody pěstování rostlin, které je možné při tvorbě systému využít. Na základě vlastních zkušeností a informací od jiných pěstitelů jednoznačně doporučuji využít pro počáteční seznámení s aquaponií MFG techniku, která vyžaduje mnohem méně práce a znalostí. Pokud však již máte nějaké zkušenosti, nic vám nebrání věnovat se i ostatním technikám. Ostatně tzv. hybridní systémy využívající hned několik metod najednou nejsou v aquaponii žádnou výjimkou.

ADDRESS

 • Address: 1032 Wayback Lane, Wantagh
  NY 11793
 • Email: support@email.com
 • Website: www.domain.com
 • Toll Free: 631-409-3105

FLICKR GALLERY

 • 01 (254)
 • 01 (196)
 • 01 (65)
 • 01 (6)
 • 01 (6)
 • 01 (254)
 • 01 (196)
 • 01 (65)